Fredagspredikan – 12 juni 2015

Hazhrat khalifatul Masih inledde sin fredagspredikan med att citera ett uttalande från den utlovade Messias (fvmh), där han sade att man bör be regelbundet och hela tiden och i varje situation samt hålla sig till: “Och förkunna din herres frikostighet” (93:12) Detta ökar Guds kärlek och förbättrar ens passion till att vara lydig och lojal mot Gud.

Huvudsyftet med Huzoor senaste besök i Tyskalnd var att hedra den tyska Jalsa Salana, dock pågick många andra program genom vilket den sanna läran om Islam introducerades för andra. När Guds gåvor ges bortom ens ansträngningar och böner blir det så mycket viktigare att uppmärksamma och ge betydelse till dem. Sättet på vilket Jalsa Salana Tyskland och andra program har välsignades av Gud och spridit islams Ahmadiyyats budskap till ett stort antal människor kräver att en uppmärksammar dessa välsignelser.

Gäster på Jalsa och de andra evenemangen var ytterst imponerade av förfarandet och den allmänna stämningen som förekom. Många gäster deltog i Jalsa, både från öst och väst Europa liksom många icke-Ahmadiyya muslimer. Gästerna kom från många länder, däribland Makedonien, Kroatien, Slovenien, Lettland, Belgien, Italien, Spanien etc. Ahmadier av olika etniciteter som är bosatta i Tyskland kom också för att träffa Huzoor.

Sexton gäster kom från Albanien och två av dem utförde Bai’at. En Ahmadi kom med sin hustru, båda är jurister. Hustrun hade inte utfört Bai’at trots att hennes make gjorde Tabligh. Hon utförde Bai’at under Jalsa och sade att hon fann erfarenheten av att delta i Jalsa som extraordinär. Hon sade att hon visste om skönheten i islam genom makens Tabligh men accepterade den med absolut övertygelse på Jalsa under mötet med Huzoor. Hon grät och var ytterst känslofull trots sin relativa unga ålder. En annan gäst från Albanien meddelade också under mötet att han accepterade Ahmadiyyat med full övertygelse.

Sextio två gäster kom från Makedonien; fjorton var kristna och 37 icke Ahmadiyya-muslimer. De reste trettiosex timmar för att ta sig till Jalsa. I gruppen ingick två journalister som spelade in hela Jalsa och sade att de skulle sända det på TV när de återvände hem. En gäst sade att han tog stora minnen av Jalsa med sig hem och tillade även att inte ens utvecklade länder hade kunnat anordna ett evenemang som Jalsa. En journalistgäst från Makedonien sade att han har varit runtom världen som en journalist men aldrig upplevt ett evenemang som Jalsa förut. Han var imponerad av den tolerans och brödraskap som han bemöttes av och upplevde under Jalsa.

En rysk familj kom från Sverige med en ny Ahmadi. Denne individ accepterade Ahmadiyyat år 2013 men hade inte fått möjlighet att träffa Hazrat Khalifatul Masih. Han var mycket känsloladdad efter mötet med Huzoor. Han hade problem med sitt ena ben och fick under sin resa till Jalsa stanna varannan timme för att sträcka på benet. Dock kände han inte behovet av att stanna en enda gång under hemresan som var sjutton timmar lång och såg det som välsignelser av Jalsa.

En gäst från Belgien som ursprungligen är ifrån Marocko sade att den andliga atmosfären under Jalsa hade berört hans själ. Han sade att få se Hazrat Khalifatul Masih hade förändrat hans ståndpunkt och han sade att må Gud göra det möjligt för honom att utföra Bai’at.

En tysk gäst sade att deltagandet av Jalsa var hans första möjlighet till att förstå Ahmadiyyat till fullo. Allt Hazrat Khalifatul Masih hade sagt var sanning och om folk satte detta i praktiken skulle världen vara en fredlig plats.

En studentgäst sade att innan han besökte Jalsa hade han en mycket negativ bild av islam på grund av all media, men när han kom till Jalsa upplevde han allt som annorlunda och positivt. Han sade att han lade märke till den sanna Islam bland ahmadier.

En kristen gäst från Italien besökte Jalsa och är generalsekreterar för en organisation som heter “Religioner för fred”. Han har också inflytande i Vatikanen. Han fick ett mycket positivt intryck av Jalsa och skrev en artikel i vilken han var tvungen att tillkännage att han var imponerad av vad han såg. Han sade att Ahmadier verkligen är sanna muslimer. Han sade att det var hans personliga observation att tusentals människor av olika etniciteter möttes samman på Jalsa som i sin tur sköttes av hundratals frivilliga. Han berättade också att personen som hade kört honom runt hade sagt till honom att han hade tagit två veckor obetald ledighet från sitt arbete för att frivilligt erbjuda sina tjänster under Jalsa. Angående Hazrat Khalifatul Masih predikan sade han att den leder en till den rätta vägen.

Vissa moskéer invigdes också under Hazrat Khalifatul Masihs tyska vistelse. Vid en invigning sade en lokal invånare att han hade hört Hazrat Khalifatul Masih tal till Europaparlamentet och var angelägen om att lyssna på hans tal på en lokal nivå under invigningen av moskén för att se om han bara talade om fred när han var i kontakt med framstående och inflytelserika personer. Han konstaterade att Huzoor talade om exakt samma undervisning i det lokala talet som när han höll tal för Europaparlamentet och detta imponerade gästen oerhört mycket. Den lokala borgmästaren och andra gäster var också delaktiga och gav sina synpunkter under denna invigning.

Vid en annan moskéinvigning sade den regionala kommissionären att han var ytterst imponerad av talet som hölls av Hazrat Khalifatul Masih. Han föreslog att talet borde offentliggöras och göras tillgänglig på nätet. En kvinnlig parlamentsledamot sade att hon var glad över att få närvara vid moskéns invigning. Hon sade att på grund av de nuvarande farhågorna som islam står inför är det viktigt för alla att komma samman för att ge ett budskap om fred. En annan gäst sade att det hade varit svårt för honom att ha en positiv syn på islam tidigare men efter att ha lyssnat på Hazrat Khalifatul Masih kände han att islam var en fredlig religion. En ingenjör som hade varit delaktig i byggandet av moskén sade att han höll med allt Hazrat Khalifatul Masih sade i sitt anförande.

Alla dessa händelser fick stor uppmärksamhet av online-medier och budskapet nådde 106-107 miljoner människor genom andra medier. Tidningar som skrev om händelserna har en läsekrets på 32 miljoner. Tre radiostationer och fyra tv-kanaler sände också nyheter om dessa evenemang.

Nyheten om invigningen av den sista moskén bevakades av tre tidningar med en läsekrets på 116 000.

Grundstenen för en moské lades också, och detta bevakades av en tidning med en läsekrets på 6 miljoner.

En intervju med Hazrat Khalifatul Masih har publicerats i en veckotidning med en läsekrets på 1,5 miljoner, vilket får 5 miljoner träffar på nätet. Denna intervju utfördes av en Ahmadi journalist.

Medan Jalsa Salana underlättar andlig utveckling för vår egen det ger den också en sann bild av islam för andra. Många människor som inte var redo att utföra Bai’at tidigare kände sig redo efter mötet med Hazrat Khalifatul Masih och efter att ha ställt några frågor. Vi har så mycket att vara tacksamma för! Må Gud göra det möjligt för Jama’at att finna efter dessa nykomlingar och må Jalsas välsignelser spridas vitt och brett. Må Gud låta varje deltagare i Jalsa njuta av dess varaktiga fördelar!

Därefter meddelade Huzoor att han skulle leda en begravningsbön för Rasheeda Begum Sahiba, hustru till en dervisch i Qadian som avled den 1 juni vid en ålder av 77. Hon var en moosia.