Khuddam-ul-Ahmadiyyas ed:

Jag förpliktar mig högtidligt
att alltid vara redo,
att offra mitt liv,
min förmögenhet,
min tid och min heder
för min religion,
och min nation.

Jag skall också vara redo
att göra all slags uppoffring
för Khilafat-e-Ahmadiyya.
Och jag skall anse det obligatoriskt
för mig att lyda samtliga Khalifens befallningar

Insha – Allah!