Om Ahmadiyya Muslimska Ungdomsförbundet

“Syftet med Khuddam-ul-Ahmadiyya är att skapa medvetenheten [bland Khuddam] om att de är Ahmadiyyats tjänare. [En sann] Khadim är den som är nära sin herre.

Den Khadim som inte är nära sin herre i frågor om tid eller uppfyllande av skyldighet kan inte kallas en Khadim …

Jag vill uppmärksamma Jama’ats ungdomar på denna fråga att Ahmadiyya samfundet har fått ansvaret för att skapa en stor andlig revolution i världen”.