Vår Ledarskap

Ahmadiyya Muslimska Ungdomsförbundet (även kallad Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Sverige eller förkortat MKA Sverige) är en internationell muslimsk ungdomsorganisation enad under det andliga ledarskapet för den enda Kalifen av islam, Hans Helighet Mirza Masroor Ahmad, som är bosatt i Storbritannien. Hans Helighet är världens ledande muslimska gestalt som främjar fred och interreligiös harmoni. Genom sina predikningar, föreläsningar, böcker och personliga möten förespråkar Hans Helighet ständigt för dyrkan av Gud den Allsmäktige, att tjäna mänskligheten och arbeta i upprättandet av universella mänskliga rättigheter, ett rättvist samhälle och en separation av religion och stat. Han vädjar ungdomar att ta en aktiv roll för att betjäna mänsklighetens behov och att leva upp till islams normer genom att vara upprätta, fredliga medborgare vart de än bor.

Vilka är vi?

Vi är ett dynamiskt brödraskap som inte bara betjänar Ahmadiyya Muslimska Samfundets behov utan också våra lokalsamhällen och nation. Vi består av hundratals svenska muslimska män och pojkar i åldrarna 7 till 40, i fem olika lokala avdelningar. Ahmadiyya Muslimska Ungdomsförbundet är en av de tidigaste muslimska ungdomsorganisationerna i Sverige.

Vad gör vi?

Vägledd av den andliga ledarskapet vid namn Khilafat-e-Ahmadiyyat, erbjuder MKA Sverige en mängd aktiviteter som erbjuder unga svenska män och pojkar att använda sin ungdomliga energi på ett sätt som uppmuntrar socialt ansvar och stärker det svenska värdesystemet. Genom islams läror, uttryckt av Ahmadiyya, visar MKA på den positiva inverkan religionen kan ha på unga och de samhällen de är avsedda att tjäna.

National Amila

Styrelsens (National Amila) enda syfte är att skapa en organisationsstruktur som hjälper en att tjäna och offra för Gud genom sitt medlemskap i organisationen. Varje medlem i styrelsen har utsetts på grund av dennes utomordentliga kvaliteter av tjänst, offer och tro för Ahmadiyyas framsteg och Kalifat-institutionen. Styrelsen består av 20 departement som offrar tid från sina skolor, jobb och familjer för att säkerställa att kärlek gentemot Kalifatet och Ahmadiyya Muslimska Samfundets moral införs i medlemskapet.