infoimage

Majlis Khuddam ul Ahmadiyya
Khuddam ul Ahmadiyya är en underorganisation till Ahmadiyya Muslimska Samfundet. Verksamhetsåret är mellan 1:a november till 31:a oktober. Medlemmar ingår i Khuddam ul Ahmadiyya från den dag de fyller 15 år till och med den dag de fyller 40 år, då flyttas de till Ansarullah.

Khuddam ul Ahmadiyyas uppgift är att utbilda sina medlemmar i sann muslimsk lära, att öka sina medlemmars kärlek för Allah och för Profet Muhammad (Må Allahs Frid och Välsignelser vare med honom). Att tjäna Islam, sin nation och dess invånare, och att alltid sträva för deras välbefinnande.

Khuddam ul Ahmadiyyas fortlöpande arbete leds av Sadr på nationell nivå och av Qaid på den lokala nivån.