• Senaste nyheter

  fredagspredikan
  Hazrat Khalifatul Masih inledde fredagspredikan med att recitera ett uttalande som den utlovade Messias (fvmh) gjorde: “. Det bör alltid kommas ihåg att endast Allah...
  fredagspredikan
  Hazhrat Khalifatul Masih inledde sin fredagspredikan med att läsa tashhud, ta’awwuz och recitera Sura al-Fatiha. Därefter sade han att den Utlovade Messias (fvmh) vi...
  fredagspredikan
  Hazhrat Khalifatul Masih inledde sin fredagspredikan med att recitera följande vers från Koranen: “O ni som tror, besvara Allah och Sände¬budet när han ropar till er...
  fredagspredikan
  Hazrat Khalifatul Masih inledde sin fredagspredikan med att recitera följande vers från koranen: “Eller; Vem besvarar den betrycktes rop när han kallar på honom och ...