National Amila

Den nationella ledningens (National Amila) enda syfte är att skapa en organisationsstruktur som hjälper en att tjäna och offra för Gud genom sitt medlemskap i organisationen. Varje medlem i ledningen har utsetts på grund av dennes utomordentliga kvaliteter av tjänst, offer och tro för Ahmadiyyas framsteg och Kalifat-institutionen. Den Nationella ledningen består av 20 departement som offrar tid från sina skolor, jobb och familjer för att säkerställa att kärlek gentemot Kalifatet och Ahmadiyya Muslimska Samfundets moral införs i medlemskapet.

Ahmadiyya Muslimska Ungdomsförbundet är också ansvarig för barn mellan sju och femton år. Dessa barn tas hand om av underorganisation av Ungdomsförbundet (även kallad Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya) som heter Majlis Atfal-ul-Ahmadiyya och medlemmen av denna underorganisation kallas Tifl.

Den övergripande ledaren för båda organisationerna är Sadr Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya (Ordförande för Ahmadiyya Muslimska Ungdomsförbundet) som ger vägledning till medlemmarna genom vår konstitution, riktlinjer och anvisningar från Ahmadiyyas andlige ledare och kalif, Hans Helighet Mirza Masroor Ahmed.

För att underlätta arbetet inom ungdomsförbundet, har olika departement skapats för att hjälpa Sadr (Ordförande). Ansvariga för de olika departementen på nationell nivå är följande:

Sadr

Naib Sadr

Mu`tamad

Muhtamim Maal

Muhtamim Taleem

Muhtamim Tarbiyyat

Muhtamim Umumi

Muhtamim Khidmat-e-Khalq

Muhtamim Sehat-e-Jismani

Muhtamim Tehrik-e-Jadid

Muhtamim Atfal

Muhtamim Tabligh

Muhtamim Tajneed

Muhtamim Ishaat

Muhtamim Amoor-e-Talaba

Muhtamim Sanat-o-Tijarat

Muhtamim Waqar-e-Aml

Muhasib

Ahmadiyya Muslimska Ungdomsförbundets år börjar den 1 november och slutar den 31 oktober följande år. De pojkarna, som fyller 7 år under året, går med i Majlis Atfal-ul-Ahmadiyya i början av året den 1 november och de Atfal som fyller 15 år blir medlemmar av Ahmadiyya Muslimska Ungdomsförbundet från 1 november. På samma sätt blir de Khuddam som fyller 40 år i år medlemmar i Ahmadiyya Muslimska Seniorförbund den 1 januari det följande året.