Fredagspredikan – 28 mars 2014

I dagens fredagspredikan fortsatte Hazrat Khalifatul Masih att prata om ämnet om tecken på den utlovade Messias (fvmh) i ljuset av hans egna skrifter. Huzoor skildrade också några incidenter som belyste den utlovade Messias (fvmh) sanningsenlighet.

Den utlovade Messias (fvmh) skrev:

“Gud har visat så många tecken till mitt stöd, att om jag skulle räkna dem en efter en från denna dag, 16 juli 1906, kan jag svära vid Gud att de är över tre hundra tusen. Om någon inte tror på min ed, kan jag ge denne bevis.

Några av dessa tecken har att göra med tillfällen då Gud den Allsmäktige, i enlighet med sitt löfte, skyddade mig från att skadas av fienden. Några av tecknen är sådana att, i enlighet med sitt löfte, har Gud alltid uppfyllt mina behov och mina önskemål. Dessutom så är en del av dem sådana att de är i enlighet med:” Jag ska förödmjuka honom som planerar att förödmjuka dig. “Gud förde förnedring och skam över dem som försökte skada mig. Vissa är av det slag som avser längden på min tjänst, för enda sedan världen skapades har ingen bedragare någonsin fått en sådan lång period av respit. Några tecken är av det slag som visar sig genom observerandet av tillståndet i denna tid, att denna era är i behov av en imam. Några tecken är av det slag som utgör uppfyllandet av mina böner till förmån av mina vänner. Några tecken är av det slag som utgör uppfyllandet av min bön mot skadliga fiender. Några tecken är av det slag där döende patienter botades och jag informerades om deras återhämtning i förväg. Några tecken är av naturen som innebär att Gud orsakade flera himmelska och jordiska katastrofer som ett bevis på mitt anspråk. Vissa är av den typ som innebär att många framstående och kända helgon såg drömmar där den heliga profeten visade sig för dem och vittnade om mitt anspråk. ( Haqiqat – ul- Wahi , Ruhani Khaza’in , vol 22 , pp.70 – 71 – . Essence of Islam , Vo V , s. 2 -4 . )

Huzoor anmärkte att även i dag får vi bevittna manifestationer av ” Jag ska förödmjuka dem som planerar att förödmjuka dig. “Och för dem som hittills undgått, finns den gudomliga varningen: ” Och jag ger dem uppskov, min plan är förvisso mäktig “ (7:184 )

Den utlovade Messias (fvmh) sade: ” Jag säger er uppriktigt att inte vara oförskämda mot Gud den allsmäktiges tecken och inte se ner på dem. Annars kommer det leda till att man förblir berövad och Gud den Allsmäktige gillar inte detta. Nyligen dog Lekh Ram enligt ett tecken från Gud den Allsmäktige. Miljontals människor är vittne till profetian [ om honom ]. Lekh Ram själv gjorde denna profetia berömd, han berättade om den vart han än gick. Han hade själv sökt detta tecken för sanningen om islam och hade konstaterat det som ett mått mellan sann och falsk religion. I slutändan gav han sitt liv för att vittna om sanningen i islam samt min sanningsenlighet. Detta visar bara hur oriktigt och fel det är att förneka dessa tecken och inte bry sig om dem. Att förneka sådana uppenbara tecken är ingenting annat än att vara som Lekh Ram.

Det gör mig väldigt ledsen att folk avfärdar och inte tar till sig de tecken som Gud den Allsmäktige med sin nåd visar för varje nation, tecken som gäller för både hans härlighet och skönhet. De som inte bryr sig om hans tecken kommer att ådra sig hans vrede och bör komma ihåg att Allah inte heller bryr sig om sådana personer. Tecken manifesterade av Allah är sådana att en vettig gudfruktig människa känner igen dem och nyttjar dem …

När det gäller tecken på helande från sjukdomar, skriver den utlovade Messias (fvmh):

“Sedan, en lång tid efteråt, så hände det att sonen till Nawab Sardar Muhammad ‘ Ali Khan, en adelsman av Malir Kotla , blev allvarligt sjuk i Qadian , så sjuk att han var på väg att mista livet. Han bönföll mig för bön. Så jag drog till min Bait – ud – Du’a och bad för honom. Efter att jag hade bett fick jag veta att hans död hade bestämts och att det var meningslöst att be vid det här laget. Vid detta sade jag: ” Herre, om bönen inte accepteras, då vill jag medla på hans vägnar att du botar honom för min skull. “Dessa ord flydde ofrivilligt mina läppar, men jag var efteråt fylld av ånger för att ha yttrat dem. Omedelbart efter detta fick jag uppenbarelsen: ” Vem vågar medla utan hans tillåtelse? “Jag tystnade efter att ha hört denna uppenbarelse. Knappt en minut gick innan jag fick följande uppenbarelse: ” Du har tillåtelse att göra förbön. “Jag bad sedan innerligt och jag kunde känna att den här gången skulle bönen inte gå obesvarad. Pojken återhämtade sig den dagen, till och med i samma ögonblick, det var som om han hade kommit ut ur sin grav “ (Haqiqat – ul- Wahi , Ruhani Khaza’in , vol 22 , sid 88-89 – . . Essence of Islam, Vo . V , s. 187-188 )

Beträffande undergången av hans motståndare skriver den utlovade Messias (fvmh):

Exempelvis, Munshi Mehboob Alam Sahib från Lahore som, Jag hade en farbror som hette Noor Ahmad … han frågade mig en dag varför Mirza Sahib inte visade tecken på hans anspråk om Messias. Jag svarade att en bland hans kännetecken var pesten som bröt ut efter att han hade gjort sin profetia och som visade sig vara dödlig i stor skala. Han svarade att pesten inte skulle röra vid honom, utan pesten var här för att förstöra Mirza Sahib. Den kommer inte att ha någon som helst effekt på oss, men dess effekt kommer att vara på Mirza Sahib. Samtalet slutade här. En vecka efter att jag kom till Lahore Jag fick nyheten om att farbror Noor Ahmad hade dött av pesten. Många människor i byn var vittne till konversationen [ vi hade ] det var något som inte kunde döljas.

Syed Hamid Ali Shah Sialkoti skrev att Hafiz Khan Sialkoti var en svår motståndare till Huzoor. Detta är den person som hade planerat att kasta damm och sten på transporten till Huzoor när det passerade Sialkot. Han dog av pesten 1906 och nio eller tio medlemmar av hans familj dog också av pesten. På samma sätt, vet alla i staden Sialkot att Hakeem Muhammad Shafi som avfallit efter att ha tagit Bai’at och hade grundat Madrasatul Koranen var en elakartad motståndare till den utlovade messias (fvmh). Denna olyckliga person kunde inte hålla fast vid sin Bai’at på grund av sina själviska begär och gick med folket i Mohalla Loharaan i Sialkot, som var extrema motståndare. I slutändan drabbades även han av pesten tillsammans med hans fru, mor och bror. Dessutom så dog även de människor som hjälpte i hans madrasa.

Den utlovade Messias (fvmh) skrev:

Huzoor sade dessa extrakt gav exempel på dåliga slut för motståndarna till den utlovade messias (fvmh). Därefter relaterade Huzoor några incidenter av hur vissa människor accepterade Ahmadiyyat, både från tiden för den utlovade Messias (fvmh) fram tills nutid.

I regionen Bala i Mali blev 93 byar muslimska genom en Imam av någon sekt inom islam. Efter ett tag efterträdde sonen Adam Sahib sin far som imam. Han såg en dröm där den utlovade Messias var i hans hem i ett rum medan det fanns många människor som hade samlats utanför väntades på den utlovade Messias. Adam Sahib sade till den utlovade Messias att många religiösa ledare väntade på honom utanför. Huzoor gick då ut och tog bort mössorna på alla de som stod och spärrade vägen för Adam Sahib. Efter att ha accepterat Ahmadiyyat, gick Adam Sahib till många byar tillsammans med våra mu’allim (utbildare/lärare) och nu har mer än fyrtio byar accepterat Ahmadiyyat.

Vår mu’allim från Mali Abdullah Sahib skrev att en motståndare till Jama’at alltid ringde Ahmadiyya radiokanalen för att slunga glåpord. En lång tid hade gått när han ringde radio Rabwah FM, vår radiostation och grät. Han sa att han hade sett den utlovade Messias i en dröm natten innan och han hade aldrig upplevt en andlig utstrålning som han hade sett runt den utlovade Messias. Han fruktade att om Ahmadier inte förlät honom skulle Gud inte heller göra det. Han blev inbjuden till att acceptera Ahmadiyyat vilket han gjorde!

Vår missionär Bilal Sahib från Mali skrev att en Ahmadi bror kom till radiostationen och berättade att hans granne hade kommit för att träffa honom och hade bett om ursäkt till honom i ett känslomässigt tillstånd. Han sa att han hatade Ahmadiyyat och var betedde sig alltid kränkande när han lyssnade på Ahmadiyya -radion. Den föregående natten hade han somnat medan han lyssnade på radion och vräkte ur sig glåpord. När han sov såg han en dröm där den Helige Profeten (fvmh) kom och skällde ut honom. Han bad om ursäkt till den heliga profeten i sin dröm och sa att han var en Ahmadi från den dagen!

Huzoor sade att alla dessa är gudomliga bekräftelser till stöd för den utlovade Messias (fvmh). Vad annat kan vi betrakta dem som om inte tecken och bekräftelser! Må de andra också acceptera detta, så att de blir vägledda.

Den utlovade Messias (fvmh) skrev: ” För att bevisa att jag är från Honom, har Gud den Allsmäktige visat så många tecken att även om de fördelades på tusen profeter, skulle deras profetskap bevisas. Men eftersom detta är de sista dagarna så är Satans angrepp, tillsammans med hans lekar fler än någonsin. Det är därför som Gud den Allsmäktige sammanfogade tusentals tecken på ett ställe för att besegra Satan. Fortfarande, finns de människor som har satanisk natur som inte accepterar och presenterar otillbörliga påståenden enbart som förtal. De vill att detta samfund som startades av Gud på något sätt ska gå under. Dock vill Gud stärka den med sina egna händer tills den når stadiet av excellens. ” ( Chashma Ma’rafat , Ruhani Khaza’in Vol 23 , sid. 332 . )

Huzoor bad böner för muslimska Ummah och muslimska länder. Må Allah skapa fred och säkerhet i alla länder och må de erkänna att det bara finns en lösning för att skapa fred och säkerhet och det är att acceptera den utlovade Messias (fvmh) om vem den Helige Profeten (fvmh) hade gett profetior om. Må Allah göra det möjligt för dem att göra det!

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar