Fredagspredikan – 21 Mars 2014

I dagens fredagspredikan gav Hazrat Khalifatul Masih en diskurs med hänvisning till skrifter av den utlovade Messias (fvmh) i vilka han förklarade tecken på hans ärlighet och mirakel. Huzoor började med att läsa upp en del av extraktet från förra veckans predikan för att förklara det lite tydligare. Extraktet var:

“Gud har utsett kunskap och förståelse som de viktigaste sätten för att få ett riktigt begrepp om islam. Dock finns det andra sätt för att erhålla sådan kunskap, som fasta, salat, bön och utföra alla de gudomliga befallningarna, ett antal som överstiger 600. Men kunskapen om Guds storhet, Hans enhet och av Hans attribut som innefattar ära och skönhet är grundläggande för allt. Den som har ett likgiltigt hjärta och ingen förståelse för det gudomliga, kan inte få styrkan att utföra fastan, salat och bönen eller styrkan att sysselsätta sig med att göra gott. Allt rättfärdiga handlingar väcks genom förståelse av det gudomliga och alla andra medel utgår från det och är dess fråga “ (A’ina – e – Kamalat – e – Islam , Ruhani Khaza’in , vol 5 , sid 187 . – 188 – Essence of Islam , volym i, s. 203 – . 204 )

Huzoor sade att den grundläggande saken som den utlovade Messias (fvmh) förklarar här är att verkligheten i islam endast kan förstås när djupgående ansträngningar görs för att förstå dess kunskap. Han sade att det finns många källor för att nå en förståelse för islam och denna förståelse kan ges till dem som utnyttjar dem. Dessa källor är Salat, fasta, bön och iakttagande av alla gudomliga bud som ges i den heliga Koranen, som är ungefär 600. Man bör dock komma ihåg att man inte bara kan förstå verkligheten i Salat eller fasta, eller få kunskap om verkligheten i bönen eller uppnå verklig insikt och uppfattning om Koranens bud. Den djupa innebörden och verkligheten av alla dessa kan endast uppnås om man har kunskap och förståelse för Guds storhet samt kunskap och förståelse för Guds enighet, en fast tro om att han är den enda guden. Den utlovade Messias (fvmh) sade då att det finns olika gudomliga attribut, en del av Hans attribut är baserade på ära och andra på skönhet och om man inte har insikt och uppfattning om deras färska manifestationer, kan man inte leva upp till Guds bud. Korrekta handlingar i enlighet med Guds bud kommer att ske endast med korrekt uppfattning av Hans attribut. Om andan och essensen av Salat, fasta och andra bud är att förstå, måste man förstå och ha kunskap om vad som anges i Koranen: ” … Varje stund uppenbarar han sig med en annorlunda härlighet. “ (55: 30). Därmed är grunden för att förstå verkligheten i islam att förstå dyrkan av Gud och Guds bud, erhålla kunskap om Guds storhet, om hans enhet och om olika aspekter av Guds attribut härlighet och skönhet eller att göra ett försök för att förstå och uppskatta allt detta.

Även om man inte har fullständig insyn eller uppfattning bör man göra ansträngningar för att förstå Guds egenskaper för att utföra sin dyrkan och för att leva efter hans bud, eftersom de alla är beroende av kunskap/förståelse av Gud. Den utlovade Messias (fvmh) sade följande: Hur kan en försumlig person som inte har någon uppfattning om gudomlig kunskap/förståelse och Guds enighet erbjuda Salat, observera fasta eller uppmärksamma bön och allmosor och välgörenhet. Det är kunskap och förståelse av Gud som inspirerar en att göra goda gärningar. Ju mer förståelse en har om Gud, desto bättre kommer man att uppskatta en anda av tillbedjan och goda gärningar och öva på dem. Om vi uppmärksammar förståelsen av Gud kommer vi också att dras till att öva Guds bud.

Därefter presenterade Huzoor några utdrag från skrifter av den utlovade Messias (fvmh). Först presenterade han avsnitt om hans ankomst och sanningsenlighet.

Den utlovade Messias (fvmh) skrev:

“Följande Hadith återberättad av Imam Muhammad Baqir är registrerad i Sahih Dar – Qutni:

Det finns två tecken på vår Mahdi, sedan Gud skapade himmel och jord, har dessa två tecken aldrig dykt upp i samband med någon annan av Guds budbärare. En av dem är att i samband med det utlovade Mahdi, under
månaden Ramadan, kommer det ske en månförmörkelse på den första natten, det vill säga, den trettonde, medan solförmörkelsen kommer att äga rum i mitten av dess dagar, det vill säga, den tjugoåttonde dagen i månaden Ramadan. Ett sådant fenomen har aldrig förekommit tidigare, det vill säga vid tiden för andra budbärare eller profeter sedan världens begynnelse. Detta var avsett att ske enbart vid tiden för det utlovade Mahdi. Alla tidningar på engelska och urdu och alla astronomer vittnar om att under min tid, ungefär tolv år sedan, ägde dessa mån-och solförmörkelser med denna beskrivning rum, under månaden Ramadan. ” ( Haqiqat – ul- Wahi , Ruhani Khaza’in , vol . 22 , s.202 – . Essence of Islam , V , s. 166 vol ) .

Den utlovade Messias (fvmh) skrev följande om utvecklingen av Jama’at: ” Det finns en profetia i Barahin e Ahmadiyya om denna Jama’at: Först blir det ett frö som kommer att sända ut sin spira, den kommer då att bli stark och tjock, och sedan hålla fast vid sin stam. Detta var en stor profetia som uttalades tjugofem år sedan och som förutspådde blomstrande av Jama’at redan innan den skapades. På den tiden fanns varken någon Jama’at eller någon som var ansluten till mig beträffande Bai’at. I själva verket var ingen av dem ens medvetna om mitt namn. Senare med Gud den allsmäktige nåd skapades denna Jama’at som nu är mer än 300 000 stark. Jag var som en planta som planterades av Guds hand. Jag förblev gömd under en lång tid, senare ägde mitt advent rum och jag fick många grenar. Denna profetia blev alltså uppfyllt enbart genom Gud den allsmäktiges nåd. “ (Haqiqat – ul- Wahi , sid. 241 )

Idag med Guds nåd är vårt antal i tiotals miljoner och den utlovade Messias(fvmh) budskap når jordens ändar via MTA .

Den utlovade Messias (fvmh) skrev: ” Gud har visat mer än 300 000 tecken på min sanning och det fanns mån och solförmörkelse under Ramadan. En person som inte tror på Guds ord, Hans budbärare och förnekar den heliga Koranen och praktiskt avfärdar tecken på Allah den Upphöjde och trots de hundratals tecken som existerar anser mig vara en förtalare, hur kan denne vara en troende? “ (Haqiqat – ul- Wahi , sid. 168 )

Faktum är att dessa tecken fortsätter att manifesteras även idag och tusentals ansluter sig till Ahmadiyyat efter att ha upplevt dem och utför Bai’at i namnet på den sanna anhängaren till heliga Profetens (fvmh). Ja, Ahmadier står inför svårigheter i vissa platser men det kommer att komma en tid när de tas bort och detta kommer att stärka vår tro och förståelse av Gud.

Idag har det gått 125 år och Jama ‘at rör sig framåt och uppåt. Kommer dessa människor inte ha betydelse? Kommer våra motståndare inte att avstå från sitt motstånd? Det är vår bön att må Gud ge dem mening och att de accepterar den utlovade Messias (fvmh). För när Guds straff kommer, tar den vem som helst, oavsett hur mäktig någon må vara, den blåser som damm och förvandlas till aska! Må de förstå och känna igen sanningen. Huzoor begärde därefter särskilda böner för Ahmadier i Syrien och särskilda böner för Ahmadier i Pakistan och även för Ahmadier i Egypten som möts av svårigheter. Må Gud avlägsna alla deras bekymmer och må vi bevittna tecken i detta avseende så att Ahmadier får friheten att utöva sin tro och vidare vända sig till Gud. Må Gud avlägsna alla begränsningar överallt!

Därefter meddelade Huzoor att han skulle leda begravningsbönen för
Syster Latifa Ilyas från Baltimore, USA, som avled den 9 mars i en ålder av 76 år. Hon var en amerikansk kvinna som accepterade Ahmadiyyat mer än femtio år sedan. Hon var en enkel och rättfärdig Ahmadi som hade brinnande kärlek till kalifatet.

Hennes Sadr Jama’at skriver att under Ramadan kom alltid först till moskén före Iftar för att städa köket och hon klagade aldrig på människor som lämnade moskén rörigt. Hon hade aldrig någon personlig illvilja mot någon och hade stor tillgivenhet för barn. Hon var väldigt noga med att lyssna på Huzoors fredagspredikan och motiverade alltid andra till att göra det. Må Gud förlåta henne! Må Allah göra det möjligt för oss alla att leva på ett liknande sätt och må han upphöja den avlidne och hålla hennes son fast vid dygd.