Brev från vår nye Sadr, Mansoor Ahmed

Assalamo aleikum warahmatullah wabarakatoho,

Kära bröder. Käre Hazoor (atba) har gett sitt tillstånd för mig att bli Sadr MKA Sverige under de följande två åren. De av er som inte känner mig så är jag son till Masood Ahmed och jag har varit en medlem av MKA Sveriges Nationella Amila under de senaste fyra åren. Det senaste året har jag varit Qaid för Majlis Göteborg.

Det är min förhoppning att vi alla blir mer involverade och aktivare i Jamaats arbete.. Självledarskap och kunskap är två nyckelord som kommer att vara i mitt sinne hela tiden under min tid som Sadr.

MKA ska bli mer involverad i arbetet med att bekämpa våldsbejakande extremism i Sverige och ha en ledande roll i Sverige och vara på framkanten inom detta område.

För att MKA Sverige ska lyckas så behöver jag alla mina medlemmars hjälp med att bli mer aktiva i Jamaats arbete och öka sin närvaro i Moskeèr allt mer.

Be för mig så att jag kommer att lyckas som Sadr, att jag kommer att kunna leda er på bästa möjliga sätt så att kära Hazoor (atba) kan vara stolta över MKA Sverige.

Jag vill avsluta detta brev med att dela med er en citat från Den Utlovade Messias (fvmh):

Den Utlovade Messias (fvmh) säger:

“Man får komma ihåg att en människas högsta andliga tillstånd i detta jordeliv uppnås när hon får frid hos Gud och all hennes tillfreddställelse, extas och tjusning centreras mot Gud. Detta är det tillstånd som kallas det himmelska livet. I detta tillstånd erhåller människan paradiset redan i denna världen i gengäld för sin uppriktighet, renhet och trofasthet.”

Filsofin i Islams lära (sid 75)

Wassalam
Mansoor Ahmed
Sadr Khuddam-ul-Ahmadiyya Sverige