Vår Käre Profet Muhammad SAW

Audobillahi minashayytanirajeem Bismillah hirahman niraheem.

Holy Quran extract.JPG

Så, med barmhärtighet från Allah, [O Muhammad] var du nöjd med dem. Och om du hade varit oförskämd [I Tal] och hård/grov i hjärtat skulle de ha upplöst ifrån dig. Så förlåta dem och be om förlåtelse för dem och konsultera dem i frågan. Och när du har bestämt dig lita sedan på Allah. Ja, Allah älskar de som litar [På Honom].

 

Den heliga Qur’an (Surah Al Imran, Kapitel 3 vers 159)

 

Mina värdefulla systrar och mina respekterade bröder. Asalamualayykum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

 

För cirka 1500 år sedan var tillståndet i världen och synnerhet i arabvärlden oerhört dåligt. Befolkningen där var barbarer det vill säga hjärtlösa, grymma och dem hade ingen god moral i sig. Om man såg goda handlingar så var det begränsad till en viss stam eller folk.

 

För 1500 år sedan hade människan glömt sitt värde dem började dyrka stenar, föremål i naturen, började tillbe sina förfäder eller sina egna tillverkade falska gudar.

 

För 1500 år sedan behandlades slavar som om de vore djur, de behandlades på ett mycket omänskligt sätt och man såg ner på dem. Man kunde sälja och köpa dem på torget och man tog ifrån deras mänskliga rättigheter.

 

För 1500 år sedan var alkohol, olämpliga handlingar hos ogifta par, orättvisa, förräderi och våld bland olika stammar vanligt i samhället.

 

För 1500 år sedan begravde männen sina nyfödda döttrar levande för att dem ansågs som en skam för familjen. Kvinnor hade inga rättigheter alls, männen kunde gifta sig med hur många kvinnor de ville och hade ingen respekt alls för kvinnorna. De ansågs vara männens arv. Antingen gifte sig någon i arvingarna med henne eller överlät dem henne till någon annan.

 

Alltså var det ett samhälle där jämlikhet mellan människorna fattades rejält.

 

Under en sådan tid kom våran underbara profet Muhammad Mustafa (saw) Må Allahs frid och välsignelser vare med honom. Han (saw) kom för att vägleda mänskligheten till att dyrka den Enda Sanna Guden och att överge alla avgudar, men även vägleda mänskligheten till det sanna syftet av vår existens.

 

Vår heliga profet Muhammad (saw) vackra karaktär kan beskrivas som; kärleksfull, ödmjuk, förlåtande, lojal, ärligt och modig. Dessa var några få exempel om hans (saw) karaktär som ändrade arabvärlden och med tiden spred hans läror till resten av världen.

Även profetens (saw) fiender kallade honom (saw) för Al Sadiq Al Amin, den som talar sanning och den trovärdiga.

 

Profeten Muhammad (saw) var både Guds budbärare och en vanlig människa. Han (saw) brukade göra sitt eget jobb själv som ex. tvätta och lappa ihop sina kläder, mjölka getterna och laga sina skor. Om han (saw) skulle komma hem sent nån dag besvärade han (saw) inte sina fruar utan såg till att göra allt själv.

 

Han var oskyldigt ljus och hade ett brett ansikte. Hans uppträdande var gott. Han hade svarta attraktiva ögon, fint välvda av sträckta ögonbryn. Hans hår var glänsande, svart och lätt lockigt. Hans röst var högst imponerande. Hans huvud var stort och välformat med en slank (smal) hals. Hans ord (dvs exempel) var tankefulla och begrundande, lugna och sublima (dvs andligt upphöjt) … hans följeslagare omgav ständigt honom. Närhelst han sade något lyssnade de närvarande med fördjupad uppmärksamhet och när han kommenderade tävlade de med varandra i genomförandet av det. Han var befälhavare och kommendant. Hans ord präglades av sanning och uppriktighet, fria från osanning och lögn. (Ibn Qayyim (1992) Rawdhatul Muhibbin, Vol. 1, s.223–224)

 

Början av mitt tal nämnde jag slavarnas status innan profetens (saw) ankomst, det var tack vare vår helige profet Muhammad (saw) som slavarna fick sitt mänskliga värde. Han (saw) skapade band mellan deras herrar och slavar i en broderlig relation. Muhammad (saw) respekterade och såg dem som vanliga människor, man kunde se han (saw) ge dem mat och dryck och umgås med dem på torget.

 

Profeten Muhammad (Må Allahs frid och välsignelse vara över honom) respekterade barn väldigt djupt. Han brukade låta dem sitta på hans (saw) riddjur när han var ute och red. Han (saw) hälsade på barnen själv. När någon frukt framfördes för honom (saw) gav han (saw) det först till det yngsta barnet i samlingen.

En gång såg han (saw) se ett barn gråta på Meckas gator. Barnet hade knappt kläder till att täcka sig med, fötterna var sårade och hungern hade satt djupa avtryck på barnets ansikte. När Profeten (saw) såg detta fylldes hans ögon med tårar. Han lyfte barnet och tog med barnet hem, gav barnet något att äta och tog hand om det som om det vore hans eget barn. Han (saw) meddelade sedan dess släktingar och förde barnet till dem.

 

Under tiden av Jahiliyyah (förislamisk tid) hade kvinnan absolut ingen jämställdhet i samhället. Som jag nämnde tidigare innan, araberna ansåg kvinnan vara något som drog skam över familjen. Mannen kunde gifta sig med hur många kvinnor han ville och kvinnorna var en del av hans arv. Men den helige profeten Muhammad (saw) gjorde så att kvinnor fick sitt ultimata sanna och respektfulla status i samhället och gav en välsignad roll som en mor, hustru och dotter.

 

Profeten Muhammad (Saw) Sa ”Al Jannahto tahhta akdtamil Umma hat”

 

“Paradiset ligger under din mors fötter” (Imam Nasa’i bok av jihad. Nr.3104)

Och det förklaras att efter Allah och hans Sändebud, så är den mest förtjänta av en människas respekt dennes mor.

 

“Om du önskar att Gud ska ge dig ett långt liv, gör dina föräldrar glada.” (Imam Sadiq)

 

Angående hustru sa han (saw) “hela världen består av förnödenheter, och den bästa av

alla är en god hustru.” (Muslim)

 

Profeten (saw) sa vid ett annat tillfälle att den bästa bland er är den som är bäst mot sin familj. Att kunna respektera och hedra sin hustru och att vara vänlig mot henne har förklarats vara en egenskap hos en god man.

 

Att få en son var araberna mer glada över än att få en dotter. Dem ansågs vara skam och därför behandlades osympatiskt

 

En man som tidigare begått en otäck handling blev muslim och kom till den Helige Profetens (Allahs frid och välsignelser vare med honom) sammankomst, och sade: O Allahs sändebud! Under för-islamisk tid hade jag en dotter, När hon blev gammal nog att lyssna och besvara mitt tilltal, så brukade hon komma rusandes till mig. En dag kallade jag på henne och hon

följde efter, tills då jag kom fram till en brun tillhörande vår familj. Jag tog tag i denna oskyldiga flicka och slängde henne i brunnen. Jag kan minnas hennes hjärtskärande skrik och att hon ropade på mig: O far, o min far! Då den Helige Profeten (Allahs frid och välsignelser vare med honom) fick höra detta fylldes hans ögon med tårar som föll ner i hans skägg. (ad-Darmi)

 

Må Allah Den Allsmäktige vägleda oss alla på den rätta vägen O Må Allah Den Barmhärtige ge oss nåd och styrka så vi på vårt bästa sätt kan följa den perfekta människans (saw) sunnah.  Ameen.