Fredagspredikan – 29 juli 2016

Hazrat Khalifatul Masih V (ABA) höll fredagstal den 29: e juli 2016 vid Bait-ul-Futuh moskén, London. Huzur (ABA) sade i början att den världsliga situationen är drastisk förändring. Olyckligtvis, på grund av detta, håller det på att bilda upp olika grupper. Ländernas ledare som predikar om fred, rättvisa och religionslära håller på att demolera rättvisan. Deras intresse ligger i att tjäna vinster och förmåner.  Orsaken bakom detta är att regeringen prioriterar sina förmåner över folkets rättigheter. Det finns ingen tålmodighet och staten tar hänsynslösa åtgärder. Om det fortsätter att ske en sådan brutal behandling så visas motreaktion som utnyttjas av stora makter. Det klokaste valet är att tänka på konsekvenser innan man tar varje steg. Under dessa dagar behöver man be böner i hög grad. Det är inte islams lära att döda oskyldiga människor. Den helige Profeten (SA) anvisade sin armé att inte ge den minsta skadan till kvinnor, barn, de gamla, resenärer och präster. Huzur (ABA) sade att vår religion egentligen betyder att fördöma terrorism, våld samt ge budskap om fred och leva i sämja. En sann troende ber i sina böner om Allahs välsignelser och barmhärtighet, på så sätt undkommer den ifrån uppror och syndighet. För att bönen håller en tillbaka ifrån det onda. Vår religion förespråkar att sända frids häsningar till varandra och skapa fred. Islams varje befallning tyder på att det är religionen av fred och harmoni.

Huzur sade att den utlovade Messias (AS) har sagt: Religionen är uppdelad i två delar, Allahs rättigheter, mänsklighetens rättigheter. Det är oacceptabelt att såra någon annan på grund av religionens motstånd. Syftet med religionen är att upprätta enighet och solidaritet mellan människorna. Det sades att man ska försöka skapa kärlek mellan människorna oavsett vilken religion de tillhör. Använd svärdet av fred, samförstånd och harmoni för att föra människor nära Allah istället för att visa brutalitet och döda oskyldiga människor. Låt religionens famn vara liksom en faders kärleksfulla förbarmande skugga. Låt inte motståndarna få den minsta chans att göra kritik mot religionen.

Huzur sade att ahmadiyyer bör komma ihåg att motståndarnas varje attack uppmärksammar oss till att uträtta våra ansvarigheter. Varje person bland oss bör uttala inför världen att min religion bygger på fred. Påven har också uttalat ett bra svar att det globala kriget inte är orsakat av religionen utan det är en strid för vinster och förmåner. I dag kan budskapet spridas genom Twitter och Facebook till hundra tusentals människor. Det är vår uppgift att hålla koll på kritik och ge dem svar. Det är mycket arbete kvar att göras. Vi måste anstränga oss hårt. Be till Allah att vi får möjlighet att se framgång i våra liv. Varje ahmadi bör ägna sig åt böner och sadqat (allmosor). Den helige Profeten (SA) har sagt att paradisets dörrar öppnas för den person för vem barmhärtighets dörr öppnas. Det sades också att man ska ge ut sadqa (allmosor) för att undkomma svårigheter och prövningar. Det är obligatorisk för varje person att ge sadqa.

Den utlovade Messias (AS) har sagt att genom sadqa och böner försvinner svårigheter. Det är viktigt att man skapar i sig andlig förändring för att få sina böner upphörda samt inte bryter Guds gränser. Vi bör läsa den heliga Qur’anens böner oftast. Den utlovade Messias (AS) har sagt att meningen med Qur’anens böner är att när en troende ber dessa böner med sant hjärta så kommer dennes böner att accepteras. Må Allah rädda jama’ats medlemmar ifrån motståndarnas onda planer. Må deras planer förverkligas för dem själva och må Allah ge oss förmåga att sprida islams lära.