Fredagspredikan – 14 mars 2014

I förra fredagens predikan presenterade Hazrat Khalifatul Masih några utdrag ur skrifter och uttalanden av den utlovade Messias (as) angående gudomlig kunskap, eller kunskap om Gud. Hans skrifter om detta ämne omfattar hundratals sidor, men i dag presenterades bara några exempel som gäller hans vägledning om gudomlig kunskap. Guds profeter och helgon har en distinkt gudomlig kunskap, men den utlovade Messias as förklarade vad som bör vara standard för en vanlig muslim i detta avseende.

Den Utlovade Messias (as) förklarade varför människor vänder sig till synden så mycket. Han sade fräckheten att begå synder kommer från hjärtan som inte är gudsfruktiga. Hur kan man bli gudsfruktig? För detta krävs det, gudomlig kunskap, ju större ens gudomlig kunskap, desto mer man kommer att kunna frukta Gud. Gudomlig kunskap är viktig och det resulterar i fruktan för Gud. När man har kunskap om något, har man till och med rädsla för och undviker små insekter som loppor och myggor med mera.
Den Utlovade Messias (as) sade angående betydelsen av kunskap för att undvika synd: att kunskap är något som hindrar människan från att synda. Precis som en människa som vet att arsenik dödar ormar och lejon, går inte nära arsenik. Likaså om man har kunskap om det, går man inte nära synden. Det är därför viktigt att förbättra och utveckla sin kunskap och detta sker genom bön. Salat är bönen. Ju mer man förbättrar sin Salat, desto friare blir man är från synd.

Den utlovade Messias (as) sade att han hade studerat alla religioner och analyserat dem och kommit fram till att i vår tid är det bara islam som kan ge oss verklig kunskap om Gud genom tiderna. Detta beror på att detta är den enda religionen med en levande profet och en levande lära.
Den Utlovade Messias (as) sade om att göra gott och sky ondska: att all godhet är beroende på att man upptäcker Gud. Det finns bara en sak som stoppar själviska passioner och sataniska handlingar och det är just perfekt kunskap om Gud. Det säger oss att det finns en Gud som är allsmäktig och är sträng i räkenskapen. Tills man rör sig från ” tro på Allah ” till ” kunskap om Allah ” är det inte möjligt för en att undvika att synda.
Huzoor anmärkte att det finns få verksamheter idag som inte lutar mot synden, vare sid det är TV eller internet eller Facebook.

Vissa människor klagar över att de utförde goda handlingar, bad Salat, fastade, gav allmosor och välgörenhet men de uppnådde inte något. Sådana människor är i sig olyckliga och de tror inte på den gudomliga egenskapen Rububiyyat (egenskapen att vårda) och deras goda gärningar utfördes inte för Gud den Allsmäktige. Om något görs av hänsyn till Gud den Allsmäktige är det inte möjligt för gärningen att gå till spillo och att Gud den Allsmäktige inte belönar en i det här livet. Det är därför många människor förblir indragna i sina misstankar och är inte ens säkra på om Gud den allsmäktige ens existerar eller inte.

Den utlovade Messias (as) skrev: Kom ihåg att immunitet mot synden är endast möjligt när man ha absolut tro på Gud. I själva verket är det främsta målet med människans liv inget annat än befrielse från synd. Titta hur ett barn är frestad att fånga en orm då det fascinerar honom. Han kan till och med få för sig att röra den. Men en klok person som vet att ormen biter och dödar, kommer aldrig att våga röra den. Han kommer inte ens att gå in i ett hus där han vet att det finns en orm. På samma vis, när man vet att ormens gift dödar, kommer han aldrig vara dumdristig nog att smaka på det. På samma sätt kan man inte undvika synden om man inte anser att det är ett dödligt gift. Denna typ av övertygelse är inte möjligt utan verklig förståelse och kunskap. Varför syndar man då med djärvhet, trots tron på Gud och med övertygelsen att ett synd är ett synd. Den enda möjliga förklaringen är att man inte har den kunskapen och uppfattningen som förstör benägenhet att synda. Oförmågan att uppnå detta tillstånd skulle vara detsamma som att erkänna att, Gud förbjude, islam saknar sin yttersta kvalitet. Men jag upprepar att så inte är fallet. Det är endast genom islam som detta mål kan uppnås till sin högsta grad, och det enda sättet att uppnå detta är genom att samtala med Gud, för detta skapar fullkomlig tro på Skaparen, och endast genom detta kommer vi att veta att Gud avskyr syndar och bestraffar det.

Huzoor sade att detta var målet för den utlovade Messias (as) ankomst, för att ingjuta kunskap om Gud i oss på ett sådant sätt så att det vore som om vi såg Gud . Må vi göra allt för kärleken och fruktan för Gud och få en sådan gudomlig kunskap ingjutet i oss som bränner bort alla våra synder och må vi uppfylla målet med den utlovade Messias ankomst. Må Gud ge oss möjlighet att sätta allt detta i praktiken och förstå dess sanna anda!
I slutet berättade Huzoor att han skulle leda en begravnings bön efter Jummah. Den skulle hållas för Abdul Subhan Mannan Din Sahib som avled dagen för vid 72 års ålder.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar