En introduktion om Jama’ats administration och struktur

Efter en profets död upprättar Allah kalifatet, d.v.s. profetens efterträdare, som leder deras profetens vidare. Kalifer är påbjudna att rådfråga sina anhängare om varje viktig fråga, men är inte bundna att följa förslagen utan enligt den Heliga Qur’anen bör de agera enligt deras hjärta då Allah Själv vägleder dem.

För att ladda ner dokumentet, Klicka här.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar