Vilka vi är

Ahmadiyya Muslimska Ungdomsförbundet (även kallad Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Sverige eller förkortat MKA Sverige) är en rikstäckande ungdomsorganisation som arbetar med unga muslimska män och pojkar runt om i landet. Vårt namn betyder bokstavligen “Föreningen av tjänarna för den sanna islam.” Den internationella organisationen grundades 1938 och fungerar som en hjälpverksamhet för Ahmadiyya muslimska samfundet.

Ahmadiyya Muslimska Ungdomsförbundet är en dynamisk organisation som inte bara tillgodoser behoven hos dess medlemmar utan även hos dess lokalsamhällen och nation. Förbundet består av hundratals män och pojkar från Ahmadiyya muslimska samfundet i Sverige från åldrarna 7 till 40, utspridd över 5 regioner.

Ahmadiyya Muslimska Ungdomsförbundet styrs av National Amila, ledd av Sadr (ordförande), som agerar under islams Kalif. Den nuvarande Sadr är Mansoor Ahmed från Göteborg. National Amila består av unga män och ungdomar från hela landet.

Ahmadiyya Muslimska Ungdomsförbundets uppdragsverksamhet är inte begränsad till den muslimska gemenskapen. Den betjänar alla samhällets behov oavsett etnicitet, religion eller trosbekännelse och främjar dialog och samarbete mellan olika människor för att främja fred och harmoni.