Medlemsavgiften för varje medlem är 50 kr/månad för de Khuddam med lägre inkomst än 4000 kr och 80 kr/månad för de Khuddam med högre inkomster.

Medlemsavgiften för varje Atfal är 20 kr/månad.

Förutom medlemsavgiften tillkommer 100 kr/år för nationella Ijtema som arrangeras varje år för Khuddam & Atfal.
Medlemsavgiften skall betalas till bankgiro 5076-5643. Kvitton kommer hem till dig med post en gång per kvartal. Kontakta din lokala Nazim Mal om du inte emottagit kvitton.

Förutom medlemsavgiften till Khuddam ul Ahmadiyya är det obligatoriskt för varje Ahmadi att betala Chanda på all sin inkomst. Dessa betalas till Ahmadiyya Muslim Jama’at till bankgiro 573-8844.

Det går även bra att betala direkt till insamlingsansvariga i ditt område, observera dock att dessa pengar tar längre tid att nå till MKA då tar en omväg genom Jamaats finansansvarig.

De insamlade inkomsterna används för att finansiera MKA Sverige aktiviter och evenemang. Enligt MKA Sveriges konstitution skall allokeringen av inkomsterna  ske på följande sätt.

  • Central Reserve (MKA huvudkvarter i London) : 30 %
  • Nationella MKA Sverige (Markaz – Göteborg) : 40 %
  • Lokala Majlis (Göteborg, Malmö, Stockholm och Luleå) : 30 %

 

Medlemsavgiften är obligatorisk för alla medlemmar. Finansiell uppoffring är en absolut nödvändighet som muslim, och därför uppmanas all Khuddam och Atfal att betala Chanda regulbundet och i tid.