Huzur Aqdas inledde sin fredagspredikan med att recitera tashhud, ta’awwuz och recitation av Sura Al-Fatiha, därefter sade han:

Det framgår tydligt i ahadith att den helige profeten (sa) bara brukade ingripa när han fick tillåtelse av Gud. Så, hur dum är inte den som säger att vem som helst skulle kunna ingripa på den heliga profetens (sa) vägnar. Denna falska uppfattning har lett till många dåliga seder i vårt samhälle, såsom dyrkan av gravar till människor och har lett till att man associerar andra likvärdigt med Gud. Detta eftersom folk har börjat dyrka sina religiösa ledare.

Varje ahmadi måste komma ihåg att Allah, den Upphöjde, har sagt till den heliga Profeten (sa) att även du enbart får ingripa när du får tillåtelse från mig.

Så det är vår yttersta plikt att vi manifesterar båda våra egenskaper för världen: Vi skall sprida Gud den allsmäktiges majestätiska tecken och låta världen veta att detta manifesterades genom sanningen som den utlovade Messias (A) kom med. Sedan skall vi även vara en källa och tillgång till stöd för dem som drabbas av någon typ av tragedi.

De som dör på grund av tragiska händelser är också våra egna och de kan ha dött på grund av uppfyllandet av någon förutbestämd händelse som den utlovade Messias (as) kan ha profeterat. Så det är vår plikt att hjälpa alla som lider. Detta är anledningen till Ahmadiyya samfundet hjälper människor i nöd. Om vi visar båda dessa egenskaper, kommer Allahs makt att manifesteras till vår fördel. Den makt som kommer ned från himlen och även manifesterar sig här på jorden.

Hazrat Musleh Maud (ra) nämnde ett fall som involverade en moské i staden Kapoorthala som blev ett tecken på den utlovade Messias (a) sanning och visade hur mycket förtroende han hade för Allah. Detta fall gick till domstol och medlemmarna i Jama’at blev oroliga över attityden hos domaren som skulle handlägga fallet, så de skrev böner till den utlovade Messias (as). Som svar berättade han för dem att om jag verkligen är sann kommer ni att få moskén, samtidigt så fortsatte domaren med sin opposition och skrev ett beslut som var mot ahmadierna. Nästa dag skulle beslutet tas av domaren, på väg till domstolen fick han en plötslig hjärtattack som orsakade hans död. Domaren som tog över fallet tog ett beslut som var till Jama’at fördel. Detta ändrade trosuppfattningen hos många och visade sig bli en källa till ökning av medlemmarna i Jama’at. Således, är det Allah den upphöjdes praxis att ge nyheter om det oförutsedda genom sina sändebud. När dessa uppenbarelser visar sig vara sanna stärker det tron hos de troende ytterligare.

Angående Qadian i dess tidigare dagar och utvecklingen av Qadian och Jama’at sade Hazrat Musleh Maud (RA) att det fanns en tid då ingen stod bredvid den utlovade Messias (som) och sedan kom tiden då det fanns tusentals med honom och nu har dessa siffror vuxit till hundratusentals.

Sedan fanns det en tid då det inte fanns en enda person som trodde på honom i Punjab, men nu har hans anhängare spritt sig inte bara i Indien, men i alla världsdelar. Om det är sant att världen inte tror på honom, var kommer då alla dessa människor ifrån?

Nu börjar hela befolkningar i olika länder att bli Ahmadier eller att Ahmadiyyat sprider sig till dem. Han sade, titta på denna scen här. Bland de personer som sitter framför mig, hur många bland dem tillhör de som accepterade den utlovade Messias (as) från början? Jag tror att det finns väldigt få i denna samling som har sett den utlovade Messias (as) ansikte personligen. Mestadels av de som är här har säkert bara sett ett foto av honom. Sedan finns det några som fick möjligheten att se hans ansikte, men som inte fick möjlighet att sitta i hans sällskap. Det lär vara ytterst få, högst ett par dussin som har hört honom tala och som välsignades att få chansen till att dra nytta av det han sade.

Så, i slutändan är frågan, var kommer alla dessa människor ifrån? Hazrat Musleh Maud (RA) sade att hans födelse och början av bai’at startade nästan vid samma tidpunkt. När han blev medveten om sin omgivning och vistelseort och hade vuxit upp till den ålder han var vid, hade det redan gått flera år av att han hade predikat bland folk. Han sade också att han mindes den tid då den utlovade Messias (as) brukade gå på promenader, och detta enbart i Hafiz Hamid Ali Sahib sällskap.

Vid ett tillfälle skulle den utlovade Messias (A) gå på en promenad i ett område och eftersom att jag var ett litet barn, insisterade jag på att följa med honom … då brukade det bara finnas buskar där och idag är det samma område där Talimul Islam High School, pensionat och moskén är beläget… den utlovade Messias (A) kom till denna plats för en promenad och tog med mig eftersom att jag insisterade på att följa med honom … men efter ett tag blev jag var trött, så den utlovade Messias (as) och Hafiz Hamid Ali Sahib fick turas om att bära mig, detta minns jag även idag. Detta var då den utlovade Messias (as) hade gjort anspråk men de som hade accepterat honom var väldigt få till antalet. Det var väldigt sällsynt att folk besökte Qadian på den tiden.

Men idag [detta var 1937 när Hazrat Musleh Maud (RA) höll sitt tal], är det en tid då vi måste meddela om och om igen att innan människor migrerar till Qadian bör de få tillåtelse. Om någon migrerar till Qadian utan tillstånd har denne skyldighet att åka tillbaka.

Alla dessa händelser är en orsak till ökningen av vår tro och övertygelse. Må Allah fortsätta att öka tron och övertygelsen hos oss. Må vi alla vara de personer som kan vara till nytta för Jama’at. Aameen!

Därefter ville Huzoor meddela att han kommer leda en begravningsbön för Naseem Mahmood Sahiba, hustru till Syed Mahmood Ahmad Shah Sahib i Karachi som avled den 27 april 2015 i 58 års ålder på grund av cancer. inna lillahay wa inna elaihay rajayoon.

National Ijtema 2015 - Program
Fredagspredikan - 8 maj 2015