Inlägg av

Fredagspredikan – 8 maj 2015

Hazrat Khalifatul Masih inledde sin fredagspredikan med att ge sina åhörare en kort sammanfattning av förra veckans fredagspredikan. Vilket handlade om Qadians utveckling från att ha varit en liten och okänd plats till hur staden är idag, framsteg som förutsades av Gud. Hazrat Musleh Maud (fvmh) förklarade dessa framsteg som ett stort tecken på den […]

Fredagspredikan – 1 maj 2015

Huzur Aqdas inledde sin fredagspredikan med att recitera tashhud, ta’awwuz och recitation av Sura Al-Fatiha, därefter sade han: Det framgår tydligt i ahadith att den helige profeten (sa) bara brukade ingripa när han fick tillåtelse av Gud. Så, hur dum är inte den som säger att vem som helst skulle kunna ingripa på den heliga […]

National Ijtema 2015 – Program

Aoa, Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyyas National Ijtema 2015 kommer inshallah att anordnas den 2-3 maj. Programmet för årets Ijtema går att finna här nedan. Var vänlig och titta igenom för eventuella förberedelser. Wassalam Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Sverige

Fredagspredikan – 24 April 2015

Hazrat Khalifatul Masih inledde sin fredagspredikan med att säga att det finns en fråga som tas upp i nutid, kanske mer än någonsin tidigare bland de unga, de som inte har haft ordentlig vägledning och de som inte följer religionen till fullo. Frågan är att eftersom världslig utbildning leder till god moral, vad är då […]

Fredagspredikan – 27 mars 2015

Hazrat Khalifatul Masih inledde sin fredspredikan med att berätta om att den utlovade Messias (fvmh) publicerade många affischer långt innan han gjorde sitt anspråk på att vara den utlovade messias och han fortsatte göra detta ända fram till sin bortgång. Alla dessa affischer är en skatt för den religiösa världen. Det var hans djupa och […]

Fredagspredikan – 6 Mars 2015

Hazhrat Khalifatul Masih inledde sin fredagspredikan med att recitera följande vers: “O ni som tror! Var uppmärksamma på er plikt mot Allah och låt varje själ se till vad den sänder i förväg för morgondagen. Och frukta Allah, Allah är i sanning Väl-Medveten om vad ni gör. Och var icke lika dem som glömde Allah, […]

Fredagspredikan – 27 Februari 2015

Hazrat Khalifatul Masih sade att dagens fredagspredikan byggde på några observationer gjorda av Hazrat Musleh Maud (fvmh) angående den utlovade Messias (fvmh) välsignade liv. En uppenbarelse som den utlovade Messias mottog (fvmh) säger: “… Hota mig inte med elden, för elden är min tjänare och tjänare till mina tjänare.” (Tadhkirah, s. 507, 2009 års upplaga). […]

Fredagspredikan – 13 Februari 2015

Ämnet för dagens fredagspredikan härleddes från en predikan av Hazrat Musleh Maud (må Allah vare nöjd med honom) om gemensamma samhälleliga fel och brister. Brister är av två slag, individuella och kollektiva precis som goda egenskaper också är både individuella och kollektiva. Man bör komma ihåg att fel och brister utvecklas på grund av påverkan […]

Nisab publicerad för National Ijtema 2015

Assalamoaleikom! Ijtema nisab för Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya är nu uppladdad på hemsidan. Efter beslut på shoora med Hazoor (atba) godkännande, är temat för årets ijtema den Heliga Koranen. Därför kommer ni se att tävlingarna i Taqrir och Mazmoon handlar om den Heliga Koranen. Det första testet i Dini Malomat kommer att genomföras i respektive stad någon […]

Fredagspredikan – 6 Februari 2015

Huzur Aqdas inledde sin fredagspredikan med att läsa tashhud, ta’awwuz och recitera Sura Al-Fatiha, därefter sade han: Många människor riktar kritik mot den utlovade Messias (som) ‘s skrifter – att detta är skrivet där och här och de gör detta eftersom anledningen till att de läser är för att finna saker och ting de kan […]