Inlägg av admin

Fredagspredikan – 24 April 2015

Hazrat Khalifatul Masih inledde sin fredagspredikan med att säga att det finns en fråga som tas upp i nutid, kanske mer än någonsin tidigare bland de unga, de som inte har haft ordentlig vägledning och de som inte följer religionen till fullo. Frågan är att eftersom världslig utbildning leder till god moral, vad är då […]

Fredagspredikan – 27 mars 2015

Hazrat Khalifatul Masih inledde sin fredspredikan med att berätta om att den utlovade Messias (fvmh) publicerade många affischer långt innan han gjorde sitt anspråk på att vara den utlovade messias och han fortsatte göra detta ända fram till sin bortgång. Alla dessa affischer är en skatt för den religiösa världen. Det var hans djupa och […]

Fredagspredikan – 6 Mars 2015

Hazhrat Khalifatul Masih inledde sin fredagspredikan med att recitera följande vers: “O ni som tror! Var uppmärksamma på er plikt mot Allah och låt varje själ se till vad den sänder i förväg för morgondagen. Och frukta Allah, Allah är i sanning Väl-Medveten om vad ni gör. Och var icke lika dem som glömde Allah, […]

Fredagspredikan – 27 Februari 2015

Hazrat Khalifatul Masih sade att dagens fredagspredikan byggde på några observationer gjorda av Hazrat Musleh Maud (fvmh) angående den utlovade Messias (fvmh) välsignade liv. En uppenbarelse som den utlovade Messias mottog (fvmh) säger: “… Hota mig inte med elden, för elden är min tjänare och tjänare till mina tjänare.” (Tadhkirah, s. 507, 2009 års upplaga). […]

Fredagspredikan – 13 Februari 2015

Ämnet för dagens fredagspredikan härleddes från en predikan av Hazrat Musleh Maud (må Allah vare nöjd med honom) om gemensamma samhälleliga fel och brister. Brister är av två slag, individuella och kollektiva precis som goda egenskaper också är både individuella och kollektiva. Man bör komma ihåg att fel och brister utvecklas på grund av påverkan […]

Nisab publicerad för National Ijtema 2015

Assalamoaleikom! Ijtema nisab för Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya är nu uppladdad på hemsidan. Efter beslut på shoora med Hazoor (atba) godkännande, är temat för årets ijtema den Heliga Koranen. Därför kommer ni se att tävlingarna i Taqrir och Mazmoon handlar om den Heliga Koranen. Det första testet i Dini Malomat kommer att genomföras i respektive stad någon […]

Fredagspredikan – 6 Februari 2015

Huzur Aqdas inledde sin fredagspredikan med att läsa tashhud, ta’awwuz och recitera Sura Al-Fatiha, därefter sade han: Många människor riktar kritik mot den utlovade Messias (som) ‘s skrifter – att detta är skrivet där och här och de gör detta eftersom anledningen till att de läser är för att finna saker och ting de kan […]

Fredagspredikan – 30 januari 2015

Hazhrat Khalifatul Masih inledde sin fredagspredikan med att recitera följande vers ur Koranen: “Allah betungar icke någon själ utöver dess förmåga …” (2: 287) Denna vers förklarar att Gud inte ger befallningar som är bortom mänsklig förmåga. Ansvaret för att sätta buden i praktik är alltså uppenbara och en troende bör inte komma med ursäkter […]

Fredagspredikan – 26 december 2014

Huzur (aba) nämnde i början av sitt fredagstal att i nuläget arrangeras Jalsa Salana i några länder liksom i Qadian, Indien. Huzur (aba) nämnde om förbjud för pakistanska ahmadiyyer att hålla jalsa i deras land. Varje år medför december månad tillgivenhet och känsla för ahmadiyyer bebodda i Pakistan för jalsa salana. Må Allah acceptera deras […]

Fredagspredikan – 12 december 2014

Dagens fredagspredikan handlade om några incidenter i den utlovade Messias (fvmh) liv så som de hade förklarats av Hazrat Musleh Maud (fvmh). I Sura Yunus har Gud angivit följande princip rörande sanningshalten hos sina profeter: “… Jag har sannerligen levt bland er en livstid före detta. Vill ni då icke förstå? “(10:17) [Under andra Khilafat […]