Inlägg av admin

Fredagspredikan – 30 januari 2015

Hazhrat Khalifatul Masih inledde sin fredagspredikan med att recitera följande vers ur Koranen: “Allah betungar icke någon själ utöver dess förmåga …” (2: 287) Denna vers förklarar att Gud inte ger befallningar som är bortom mänsklig förmåga. Ansvaret för att sätta buden i praktik är alltså uppenbara och en troende bör inte komma med ursäkter […]

Fredagspredikan – 26 december 2014

Huzur (aba) nämnde i början av sitt fredagstal att i nuläget arrangeras Jalsa Salana i några länder liksom i Qadian, Indien. Huzur (aba) nämnde om förbjud för pakistanska ahmadiyyer att hålla jalsa i deras land. Varje år medför december månad tillgivenhet och känsla för ahmadiyyer bebodda i Pakistan för jalsa salana. Må Allah acceptera deras […]

Fredagspredikan – 12 december 2014

Dagens fredagspredikan handlade om några incidenter i den utlovade Messias (fvmh) liv så som de hade förklarats av Hazrat Musleh Maud (fvmh). I Sura Yunus har Gud angivit följande princip rörande sanningshalten hos sina profeter: “… Jag har sannerligen levt bland er en livstid före detta. Vill ni då icke förstå? “(10:17) [Under andra Khilafat […]

Fredagspredikan – 28 November 2014

Hazrat Khalifatul Masih inledde fredagspredikan med att recitera ett uttalande som den utlovade Messias (fvmh) gjorde: “. Det bör alltid kommas ihåg att endast Allah den upphöjde har den verkliga auktoritet att bevilja undsättning när den efterfrågas” Det vill säga, när hjälp behövs är det bara Gud som har den verkliga makten att hjälpa, och […]

Fredagspredikan – 31 Oktober 2015

Huzur Aqdas (ab) inledde sin fredagspredikan med att läsa tashahhud, ta’awwuz och recitera Sura al-Fatiha, därefter sade han att Allah den upphöjde säger följande i den heliga koranen: Ni är det bästa folket, uppresta för mänsklighetens bästa; (3: 111) Huzur Aqdas (ab) sade att vi är de människor som har blivit uppresta för andra människors […]

Fredagspredikan – 26 september 2014

Dagens fredagspredikan levererades från Maryam Moskén, Galway, Irland i samband med dess Invigning. Huzoor inledde sin predikan med att recitera följande vers i Koranen: “Endast den kan underhålla Allahs Moskéer som tror på Allah och den yttersta dagen och förrättar bönen och betalar Zakat och icke fruktar någon förutom Allah, så det är dessa som […]

Fredagspredikan – 19 September 2014

Hazhrat Khalifatul Masih inledde sin fredagspredikan med att läsa tashhud, ta’awwuz och recitera Sura al-Fatiha. Därefter sade han att den Utlovade Messias (fvmh) vid ett tillfälle hade sagt följande: “I den heliga Koranen, har Allah den Upphöjde, anbringat god, dygdig uppträdande tillsammans med tro. God och dygdigt beteende innebär att det inte existerar någon osämja […]

Fredagspredikan – 15 Augusti 2014

Hazhrat Khalifatul Masih inledde sin fredagspredikan med att recitera följande vers från Koranen: “O ni som tror, besvara Allah och Sände¬budet när han ropar till er att han kan ge er liv… ” (08:25) Guds profeter är förebilder och i versen som precis lästes upp där Gud nämns tillsammans med profeterna har det klargjorts att […]

Fredagspredikan – 8 Augusti 2014

Hazrat Khalifatul Masih inledde sin fredagspredikan med att recitera följande vers från koranen: “Eller; Vem besvarar den betrycktes rop när han kallar på honom och för undan det onda och gör er till efterträdare på jorden? Finns det en gud bredvid Allah? Litet är det ni tänker över.” (27:63) Den utlovade Messias (fvmh) rådde vid […]

Fredagspredikan – 1 Augusti 2014

Hazrat Khalifatul Masih inledde sin fredagspredikan med att recitera följande verser från koranen: ”Vid himlen som består av grupper av stjärnor, och den utlovade dagen, vid den som vittnar och vid den vars vittnesbörd avläggs, förbannade vare löpgravens herre, elden (närd) med bränsle, när de satt vid den, och de var vittnen till det de […]