Inlägg av admin

JESUS ÅTERKOMST

Majoriteten av den muslimska nationen väntar ivrigt på återkomsten av Profeten Jesus (Isa) (frid vare med honom) och den utlovade imam Mahdi, enligt den Helige Profeten Muhammads (Allahs frid och välsignelser vare med honom) profetior. Enligt majoriteten av alla muslimer korsfästes aldrig Jesus (frid vare med honom), utan någon annan…

GUD, ISLAM OCH NATURVETENSKAPEN

Det finns en allmän missuppfattning gällande religion, och det är att religion innebär en tro på något ockult och oförklarligt och att dess filosofi inte är förenlig med den värld som vi uppfattar genom våra fem sinnen. Religion anses vara något som inte är förenligt med den moderna och etablerade naturvetenskapen. …

fredagspredikan 7 Januari 2011.

Välsignelser av finansiell uppoffring och det nya året av Waqf-e-Jadid Översättning av Hazrat Mirza Masroor Ahmads (aba) fredagspredikan 7/1 2011. Huzooraba inledde sitt fredagstal med att recitera vers 266 och 4 av Surah Al Baqarah. Han fortsatte sedan med att säga att finansiella uppoffringar är ett direktiv för troende. Han berättade sedan att de välsignelser […]