infoimage

Majlis Atfal ul Ahmadiyya

Atfal ul Ahamdiyya är en underorganisation till Khuddam ul Ahmadiyya. Medlemmar ingår i Atfal ul Ahmadiyya från den dag de fyller 7 år till och med den dag de fyller 15 år, då flyttas de till Khuddam ul Ahmadiyya.
Atfal ul Ahmadiyya inehåller 2 grupper, myare Sagheer och myare Kabeer. myare Sagheer är man från 7-11 år och myare Kabeer är man från 12-15 år.

Atfal ul Ahmadiyyas uppgift är att utbilda sina medlemmar i sann muslimsk lära, att öka sina medlemmars kärlek för Allah och för Profet Muhammad (Må Allahs Frid och Välsignelser vare med honom). Att tjäna Islam, sin nation och dess invånare, och att alltid sträva för deras välbefinnande.